นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ราย นางวนิดา จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนคงวิทยา อ.คง จ.นครราชสีมา