สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยเคร่งครัด