สพป.อุทัยธานี เขต ๑ พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมตามโครงการปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการกลุ่ม และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๓ สพป.อุทัยธานี เขต ๑https://photos.app.goo.gl/Ey8oK8VVkGJCH3jj8

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)