ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน