ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดหนองคาย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย