ถ่ายทำรายการ Kids D ตอน อาชาบำบัด โรงเรียนบ้านหนองขุย

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ให้สัมภาษณ์ประเด็น นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ในรายการ Kids D ตอน อาชาบำบัด@โรงเรียนบ้านหนองขุย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมเด็กดี เด็กเก่งและกิจกรรมดีดีของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองขุย อ.ทัพทัน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณสินีนาถ ธนะไชย พร้อมด้วยทีมงาน สทท.พิษณุโลก เป็นอย่างสูงค่ะ

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)