ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำคณะบุคลากรร่วมต้อบรับและจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาด้วย KALASIN 1 Model

เวลา 13.30 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมต้อนรับและจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาด้วย KALASIN 1 Model โดยโรงเรียนหนองแวงเหนือและโรงเรียนเสมาสามัคคี ในการลงพื้นที่ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมยูงแดง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและปลอดภัย