ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นวันที่ 3

วันที่ 21 มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   ในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2562    ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมวันที่ 3  แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  ได้แก่  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   หน่วยเลือกตั้งย่านรี  ๑ – ๑๓   เวลา  13.00 – 16.00  น.   ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   หน่วยเลือกตั้งเทศบาลกบินทร์ ๑ – ๖  และหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองเก่า ๑ – ๗