ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2562

>>>>>>วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวันร่อน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านริแง และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ นอกจากนี้ได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านยานิง คว้าแชมป์ประเทศไทย “สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14” อีกด้วย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษามีมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3