กิจกรรมเขตสุจริต สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวปฏิญาณเขตสุจริต ก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ