ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ ห้วยพลูแลนด์ ปี 3

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดตลาดนัดวิชาการ บัณฑิตน้อย และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน โรงเรียนห้วยพลู โดย นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู กล่าววัตถุประสงค์กการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถาบัน ให้ชุมชนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนของนักเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนห้วยพลู อ.วังทอง จ.พิษณุโลก