สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่เป็นสนามสอบในสังกัดพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสระใคร จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ