ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบลำปาง เขต 1 ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งทำการทดสอบระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดสอบฯ