สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต

เมื่อ 21 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดปัญหาความเสี่ยงด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ และพัฒนาให้มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียน กว่า 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1