สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุม KICK OFFประวัติศาสตร์ สพป.พิษณุโลก เขต 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก (KICK OFF ประวัติศาสตร์ สพป.พิษณุโลก เขต 1) พร้อมด้วยนายนิเวช อินสุวอ รอง ผอ .สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนางกชวิมล ไชยะโสดา ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามนโนยบายและการพัฒนาวิชาประวัติศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัยน่าสนใจ มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัยผู้เรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัด ณ.ห้องประชุมมิ่งมณฑล และห้องประชุม TEPE สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0aSZbAAPoYNzJz3HgdjkjnZU2Mu5sKsE3tb3DAdqW8fj3W39wnG2kio5QPDYZhoVJl/?mibextid=cr9u03