สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ลงนาม MOU การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.45 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฐมนิเทศ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการพี่เลี้ยง ร่วมเป็นเกียรติและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3