สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และแจ้งข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่