สพป.ยะลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิท 5

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป