สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2566 ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2566 ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2