อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ และ นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจงและทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2