วันนี้ที่รอคอย…จบแล้ว

เมื่อ 22 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน “วันนี้ที่รอคอย…จบแล้ว” มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอนุบาล ของโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร