สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดโครงการสร้างความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อให้กับนักเรียน

>>>>>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ โดยมีการแนะแนวสำหรับการเข้ารับการศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินในศึกษาต่อในของนักเรียน