ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

 

 

สพป.พิจิตร เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร