สพป.ตรัง เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านเกิดไฟไหม้

วันที่จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นายประมวล นานช้า ผอ.รร.บ้านหนองไทร และคณะ ได้นำเงินและพัดลมไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นให้แก่ ด.ญ.ธันย์สิตา คงแก้ว นักเรียนชั้น ป.4 รร.บ้านหนองไทร ซึ่งบ้านเกิดไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ 130/2 หมู่ที่ 4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง