ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ข้อราชการต่างๆ ที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร Cr.ภาพ…สพฐ.