สพป.สกลนคร เขต 1 ชู “ความปลอดภัย” รายงานผู้ตรวจฯ เขต 11 กรณีช่วยเหลือนักเรียนผ่าน  MOE Sefty Center

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษา ในด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน มีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา และใช้งานระบบ MOE Safty Center โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านการประชุมชี้แจง ตลอดจนสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบ MOE Safty Center และร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีกรณีตัวอย่างการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา ซึ่งประสบปัญหาน้ำหนักเกินเกณฑ์ ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงได้ประสานสหวิชาชีพเข้าช่วยเหลือจนนักเรียนรายดังกล่าวได้รับการรักษา สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดี มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในเวลา 13.00 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 11 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านค้อใหญ้ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียน โดยมีนางสุคนธ์ จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกุดบาก ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/VYXz98jvYFgDb89t5

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย