สพป.สกลนคร เขต 1 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สพป.สกลนคร เขต 1 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

.

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนในโครงตามพระราชดำริ ฯ 27 โรงเรียน ทั้งยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นคนดี มีคุณธรรม  เนื่องในโอกาสวันมหามงคล 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

.

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/XbUPoPZa9B2EiWom9

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย