ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษาจากทุกเขตทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร