สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมบุคลากรในสังกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแจ้งข้อราชการ และแผนงานโครงการที่ดำเนินการ พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2