สพป.เลย เขต 3การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 22กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะ(ก.ต.ป.น.) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3