ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รุดช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน ๕ คน อาศัยอยู่กับคุณย่า วัย ๘๗ ปี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย นายบริสุทธิ์ นวะมะวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ และคณะครู ให้ก่อนต้อนรับ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสลงพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมเยียนครอบครัวของนางทองอ่อน ทองสุขดี อายุ ๘๗ ปี บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมหลาน จำนวน ๕ คน ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณย่า หลังจากบิดาเด็กเสียชีวิต เพื่อเตรียมวางแนวทางช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  กล่าวว่า ทางจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกฝ่ายได้หาทางช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกที่ทราบข่าว  รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกจังหวัดอุทัยธานี ที่แสดงเจตจำนงที่จะมาช่วยเหลือน้องๆ ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นทางจังหวัดได้วางแนวทางช่วยเหลือแบ่งเป็น ๒ ระยะคือ ระยะสั้น คือ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ขนม อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ มามอบให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาว ทางจังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาดูแลเรื่องของกองทุนเพื่อจะดูแลน้องๆ ในระยะยาวต่อไป รวมทั้งทางโรงเรียนเองได้ตั้งกรรมการ ที่จะบริหารเงินบริจาคของน้อง เพื่อจะส่งเสียเด็กๆเหล่านี้ ทั้งในเรื่องการกิน อยู่ ที่พักอาศัยและค่าการศึกษาต่างๆ ที่จะต้องดูแลเด็กๆ ทั้ง ๕ คนนี้ ต่อไป ณวันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่ชายของคุณพ่อที่พึ่งเสียชีวิตไปที่ต้องรับภาระดูแลน้องๆ ด้วยความเต็มใจ โดยเราจะช่วยครอบครัวที่อุปถัมป์เด็กๆ เหล่านี้ด้วย โดยฝากทุกคน ไม่ต้องเป็นห่วงน้องๆ  เราเต็มใจ ที่จะช่วยดูแลพวกเขาเหล่านี้อย่างเต็มที่

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)