สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0eEJGakbZVjSAGjtsUjUNLAVBnY8NFU5wfySK2uskh69BybkSwkTwcJTc8cmGphwHl