สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการอบรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ” เขตคุณภาพการศึกษานาดี 2

วันที่  25  มีนาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เขตคุณภาพการศึกษานาดี  2  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  (Boot  Camp)  จำนวน  40  คน