สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลจาก  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นำโดยนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพรรณบุรี เขต 1 และคณะ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)