สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2562 ซึ่งงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 เพื่่อชี้แจงทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2