สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2562 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจจุดมุงหมายวัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมรวมทั้งสามารถวางแผนฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน