สพป.เพชรบุรี เขต 1 ต้อนรับ “พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข” องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.เพชรบุรี

  วันที่ 3 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการสำหรับการดูแลให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยโรงเรียนในโครงการฯ สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่ให้การต้อนรับคณะองคมนตรีวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ฯ) และโรงเรียนบ้านพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

    นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะขององคมนตรี

    โดยเวลา 11.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ฯ โดยมีนายโอภาส วงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. คณะองคมนตรี ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุพลู โดยมีนางสุปัญนา งิ้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามโครงการฯ