สพป.สระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566  ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 , นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว , ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) , นายสมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว