สพป.สระแก้ว เขต 1 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok หรือ ISB)สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ.  , ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 , คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok หรือ ISB) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรระบบอเมริกาและ IB – International Baccalaureate เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่  3 ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 6 ถึง ชั้นปีที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 9 ถึง ชั้นปีที่ 12 เปิดสอนมากว่า 71 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน ประมาณ 1,700 คน จากกว่า 60 ประเทศ มีครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก 25 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 600 คน โดยได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนภาษา ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์อาหาร เป็นต้น โดยมี ดร.แอนดรูว์ เดวีส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ