สพป.หนองคาย เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 11.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหาทุนทรัพย์พัฒนาการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย