สพม.36 อบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 บรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ,ครูแนะแนว ,หัวหน้าสาธารณสุขศึกษา และครูผู้สอนสุขศึกษา เข้าร่วมการอบรมกว่าร้อยคน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/