สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2562

       วันที่  27  มีนาคม  2562   นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว  สพฐ.”   ครั้งที่ 13/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ  กพฐ.   ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.   เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้มีนโยบายในการใช้แก้วน้ำส่วนตัว  และขนมห่อด้วยใบตอง เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                       ทั้งนี้  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด  ติดตามรับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียน  ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ช่อง 15, VDO Conference ฯลฯ