สพป.ตราด จัดกิจกรรมมหกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี โดย ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน เป็นผู้บริหาร และครูผู้สอนประวัติศาสตร์ นักเรียน และโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด