สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจกราชการกระทรวงศึกษาธิการ

       วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมี นางกุลนภา กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบนโยบายการตรวจราชการ สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี