สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM Robotics” เรียนรู้ Coding ก้าวสู่การเป็นนวัตกร

  วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM Robotics” เรียนรู้ Coding ก้าวสู่การเป็นนวัตกร เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ( Coding)  โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัย นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมรับนโยบายและได้นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นและนำเสนอผลที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2