สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 16 มีนาคม  2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1