สพป.เพชรบุรี เขต 1 สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนางมนฤดี หอมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลำภู เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

โดย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวธวัลรัตน์ รัตนยศ บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสาชาวิชาเอก คอมพิวเตอร์