สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ปฐมวัยในยุคดิจิทัล ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ PLC ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ปฐมวัยในยุคดิจิทัล ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ PLC โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2