ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สภอ.เมืองร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนงแวง อำเภอเมือง จัวหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)