สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ของประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ของประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่อำเภอไทยเจริญและอำเภอทรายมูล โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ และ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)